wij zijn Dance Connects

In 8 jaar tijd heeft Dance Connects zich ontwikkeld tot een unieke organisatie die met gespecialiseerde professionals veel ervaring en een waardevol netwerk heeft opgebouwd in het culturele én sociale domein. Het activiteitenpakket blijft van jaar tot jaar in ontwikkeling, zowel door autonome groei, als door nieuwe werkvormen, als in 2020 ook door corona-gerelateerde problematiek.

We zijn trots op wat we met elkaar in de afgelopen 8 jaar hebben bereikt. Tegelijkertijd zien we de ruimte en voelen de noodzaak om nog meer mensen de mogelijkheid te bieden om de kracht van dans te ervaren.

Visie / de kracht van ouderen, de kracht van dans

Wij geloven dat ieder mens zich tot op hoge leeftijd blijft ontwikkelen. Door middel van verschillende dansactiviteiten ondersteunt Dance Connects mensen van 50 jaar en ouder in hun ontwikkeling, groei en vaardigheden. Wij zien dans als middel om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en welzijn te bevorderen. Dans levert een relevante bijdrage aan de fysieke en geestelijke gezondheid en verbindt mensen aan elkaar en aan de maatschappij.

HEDENDAAGSE DANS

Dance Connects kiest in de basis voor hedendaagse dans omdat deze dansvorm door de vrijheid in bewegingsvocabulaire en de ruimte voor eigen invulling zeer goed aansluit bij de diversiteit van een oudere doelgroep.

Dans, en hedendaagse dans in het bijzonder, gaat niet alleen over pasjes of techniek maar doet ook een beroep op ieders fantasie, creativiteit en zelfexpressie. In de klassieke dansstijlen, zoals ballet en stijldansen, is er weinig ruimte voor eigenheid. De perfecte uitvoering is aan strikte regels, patronen en ritmes is gebonden. In hedendaagse dans wordt die eigenheid, de persoonlijke stijl, juist zeer gewaardeerd en aangemoedigd.

Onze deelnemers worden daarmee aangesproken op hun kracht en krijgen de mogelijkheid om hun persoonlijke talenten verder te ontplooien.

Onze lesmethodiek biedt hen de gelegenheid om creatief bezig te zijn, meer van zichzelf te laten zien dan alleen vorm en beweging, een eigen verhaal te vertellen.

Door te kijken en te luisteren naar elkaar ontstaat een vorm van intimiteit, herkenning en vertrouwen van waaruit onderling contact kan worden opgebouwd.

Missie / dans voor iedereen

Dance Connects maakt hedendaagse dans toegankelijk voor iedereen van 50 tot 100+. Juist mensen die wegens fysieke, psychosociale en/of financiële redenen doorgaans niet in aanraking komen met deze kunstvorm, bieden wij de vrijheid, de kracht en de verbinding die dans kan geven.

Met of zonder beperking, met of zonder financiële middelen. Iedereen telt mee; iedereen kan dansen.

PROFESSIONEEL EN BETROKKEN

De stichting kenmerkt zich door de unieke combinatie van artistiek-inhoudelijke kwaliteit en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Professionals uit de kunsten worden ingezet om mensen op een artistieke wijze in contact te laten komen met zichzelf, elkaar en hun omgeving.

Identiteit

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt binnen Dance Connects en met plezier op zijn/haar/hun eigen niveau deel kan nemen en ongeacht leeftijd, gender, identiteit en/of expressie, klasse, culturele achtergrond, fysieke of psychische beperking, de ruimte heeft om zich bij ons te ontwikkelen. Wij streven ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn.

Wij kijken naar het individu; we geven persoonlijke aandacht. We maken tijd voor elkaar en maken werkelijke structurele connecties. We denken niet in hokjes; we zijn open en persoonlijk, professioneel en creatief. We zijn enthousiast, gedreven en ambitieus.

Dance Connects focust zich op (kwetsbare) mensen die behoefte hebben aan beweging en lichamelijke en geestelijke stimulans. Mensen die andere mensen willen leren kennen, hun connectie met de maatschappij willen onderhouden of deze willen opbouwen. Mensen die affiniteit hebben met dans, beweging, gezondheid, ontmoeten en samenzijn. Mensen die willen (blijven) deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer.

We geloven in de kracht van het samen doen en betrokken zijn bij elkaar. We geloven dat ieder mens telt en waardevol is. Dat iedereen zijn plek in de samenleving zou moeten kunnen vinden. We geloven in vriendschap, het versterken van elkaar, en het aanmoedigen van elkaars kwaliteiten.

ANBI

Stichting Dance Connects (fiscaal nummer 855354884) wordt door de Belastingdienst herkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). ​Vriend van Dance Connects worden is daarom zeer voordelig, want volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen en voorwaarden.

​DOELSTELLING

Dance Connects is een non-profit organisatie die een zo breed mogelijk publiek in contact brengt met dans en andere kunstvormen en daarmee verbindingen bewerkstelligt tussen kunst en maatschappij. De stichting financiert en organiseert daarom activiteiten die het mogelijk maken dat een brede doelgroep van alle sociale klassen, afkomst en leeftijden op een actieve of passieve manier met kunst bezig kan zijn. Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de positieve gezondheid van ouderen door samen met de doelgroep te werken aan participatie en versterking van lichaam, geest en sociaal netwerk.

​FINANCIëN

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: deelnemersbijdragen, entreegelden, subsidies, sponsorgelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor: het inhuren van professionals, het huren van les- en voorstellingslocaties, les-attributen, de kosten van public relations en overige projectkosten.

Minimaal 90% van de financiële middelen waar de stichting over beschikt worden ingezet ten behoeve van het algemeen nut. Het jaarverslag 2022 is hier te lezen.