Vrienden

Wij ondersteunen het belang van activering, beweging, sociale cohesie en participatie bij iedereen van 60 jaar en ouder door middel van hedendaagse danseducatie en creatie. Gezamenlijk dansen zorgt ervoor dat we zelfverzekerd en op eigen kracht het hoofd kunnen bieden aan het dagelijks leven.

 

Wij zorgen ervoor dat iedereen mee kan blijven doen en onderdeel kan zijn en blijven van onze samenleving door samen te genieten van dans en van elkaar. En dat willen we blijven doen!

Help je mee om ouderen in Amsterdam de mogelijkheid te blijven bieden mee te doen en te dansen? Wordt dan nu Vriend van Dance Connects en doneer.

Word ook Vriend

Maak je bijdrage over op NL91 RABO 0305064290 t.n.v. Stichting Dance Connects onder vermelding van Vriend, je voor- en achternaam en je e-mailadres, zodat we contact met je kunnen opnemen.

Vanaf 1 januari 2016 is Stichting Dance Connects door Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Waar besteden we jouw bijdrage aan?

Vrienden van Dance Connects maken activiteiten, zoals een gezamenlijk uitje, vervoer en reductie van lesgeld voor mensen die het minder breed hebben dan anderen, mogelijk. Zonder Vrienden kunnen we onze moderne danslessen niet aan alle mensen van 60 tot 100+ van Amsterdam e.o. aanbieden en bereiken en betrekken we niet die mensen, die het juist nodig hebben om eens per week aan lichaam, geest en netwerk te werken.

Ondernemerschap en Dance Connects

Sociale cohesie is één van de speerpunten van maatschappelijk betrokken ondernemen en veel bedrijven dragen al hun steentje bij aan de leefbaarheid van hun directe omgeving en de maatschappij. Er zijn namelijk veel voordelen voor jou als ondernemer. Op de website van MVO Nederland vind je ze allemaal.

We zijn op zoek naar ondernemers, klein of groot, met wie we een samenwerking kunnen aangaan. Om zo veel mogelijk deelnemers te bereiken, om vrijwilligers te werven of voor sponsoring. Mocht je je willen inzetten voor mensen van 60 tot 100+ in Amsterdam en willen bijdragen met jouw bedrijf of afdeling aan het bestaan van Dance Connects? Neem dan contact met ons op. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan dansen en dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

In 2017 hielden we een campagne om meer aandacht te vragen voor Dance Connects, dans voor ouderen en al onze dansers. We maakten toen een aantal video’s en die je hier kunt bekijken. Leuk om te zien wie er allemaal betrokken zijn bij Dance Connects!