Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er speciaal voor als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als last hebt van ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wilt praten met iemand die niet direct betrokken is.

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zal waar mogelijk advies geven en soms ook doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie. De vertrouwenspersoon verzamelt informatie die nodig is om de situatie goed te begrijpen en tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon denkt met je mee; biedt begeleiding en ondersteuning bij eventuele vervolgstappen. De melder bepaalt altijd zelf wat de al dan niet te nemen stappen zijn.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon zal gevoelige informatie over jou nooit met anderen delen, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De vertrouwenspersoon doet jaarlijks geanonimiseerd verslag van meldingen die worden gedaan.

Kosten

De kosten van de vertrouwenspersoon komen voor rekening van Stichting Dance Connects.

De externe vertrouwenspersoon van Dance Connects is Sonja List.

Sonja heeft gewerkt in het HR vakgebied. In 2003 heeft zij de overstap gemaakt naar loopbaanbegeleiding & coaching en sinds 2012 werkt zij ook voor meerdere organisaties als vertrouwenspersoon.

Bereikbaarheid

Wil je een vertrouwelijk gesprek voeren over ongewenst gedrag? Schroom niet en neem contact op. Sonja is bereikbaar via mail of 06-16148484

DANS VOOR THUIS

DANS VOOR THUIS

Dans voor Thuis op Youtube Op ons Youtube-kanaal kun je heel veel inspirerende oefeningen volgen, op elk gewenst moment, lekker thuis. De video's zijn gemaakt door onze geweldige docenten. Veel plezier ermee! DANS VOOR THUIS > KLIK HIER