Privacy en algemene voorwaarden

Stichting Dance Connects, hierna te noemen Dance Connects, gevestigd aan Oostakkerstraat 39, 1066 HR te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Dance Connects Oostakkerstraat 39, 1066 HR Amsterdam Nederland, +31 (0)6 19 16 49 26, info@danceconnects.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dance Connects verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact
 • Bankgegevens

Doel van persoonsgegevens verwerken

Dance Connects verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dance Connects en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@danceconnects.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van promotie

 • Dance Connects maakt gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van promotie. Door met deze Algemene Voorwaarden akkoord te gaan, geeft u toestemming aan Dance Connects om beeldmateriaal gemaakt tijdens danslessen of -evenementen van Dance Connects waarop u zichtbaar in beeld bent, in te zetten voor zakelijk gebruik.
 • Beeldmateriaal wordt gebruikt in de Dance Connects nieuwsbrief, op de social media kanalen en website van Dance Connects en ter illustratie in projectplannen en subsidieaanvragen van Dance Connects.
 • Indien u hier niet mee akkoord gaat, vragen wij u nadrukkelijk dit z.s.m aan ons kenbaar te maken middels een e- mail naar info@danceconnects.nl.
 • U heeft ook op het moment dat beeldmateriaal wordt vervaardigd ter plekke de mogelijkheid om aan te geven dat u niet herkenbaar in beeld wilt.

Online boeken

 • Alle lessen/ leskaarten kunnen online geboekt worden.
 • Er kan onbeperkt van te voren geboekt worden.
 • Er geldt een maximum op het aantal boekingen die online gedaan kunnen worden per les.

Online boekingen annuleren

 • Dit dient u zelf te doen uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les in uw online profiel. Niet aanwezig zonder tijdige afmelding wordt als een gevolgde les geadministreerd en gecrediteerd.

Risico en aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan- of het volgen van een les of cursus en/of activiteiten van welke aard ook, bij Dance Connects, is geheel voor uw eigen risico.
 • Dance Connects, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Dance Connects handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van u en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 • Dance Connects, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Dance Connects handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen en/of derden.
 • U bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Dance Connects, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van u is te wijten.
 • Dance Connects is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde email door onjuiste of veranderde emailadressen van geadresseerde.

Algemene voorwaarden en Protocol COVID-19

 • U wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en het protocol covid-19 van Dance Connects en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en het protocol covid-19 van Dance Connects zijn vermeld op de website www.danceconnects.nl en zijn op te vragen via info@danceconnects.nl.
 • Door aanschaf van leskaarten en/of losse lessen verklaart u de algemene voorwaarden en het protocol covid-19 van Dance Connects te kennen en te accepteren.
 • Dance Connects is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en of algemene voorwaarden gelden per direct en voor iedereen.