Privacybeleid

Stichting Dance Connects, hierna te noemen Dance Connects, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Dance Connects
Feike de Boerlaan 27
1019 KS Amsterdam
Nederland
020-2611058
info@danceconnects.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dance Connects verwerkt persoonsgegevens van degenen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van deelnemers van onze activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en partners van Dance Connects. Deze gegevens worden in een veilige omgeving bewaard.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum of leeftijd (alleen van deelnemers van de danslessen)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

Doel van persoonsgegevens verwerken

Als je deelnemer bent geworden bij Dance Connects hebben we persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en je informeren over belangrijke wijzigingen. Onze medewerkers, vrijwilligers en partners willen we graag op de hoogte houden van ons aanbod en nieuwe ontwikkelingen bij Dance Connects. Wij gebruiken je naam, mailadres en telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan Dance Connects gerelateerde zaken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens indienen door een mail te sturen naar info@danceconnects.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van promotie

Dance Connects maakt gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van promotie. Door met deze privacyverklaring akkoord te gaan, geef je toestemming aan Dance Connects om beeldmateriaal gemaakt tijdens danslessen of -evenementen van Dance Connects waarop je zichtbaar in beeld bent, in te zetten voor redactioneel en commercieel gebruik. Beeldmateriaal wordt gebruikt in de Dance Connects nieuwsbrief, op de sociale media kanalen en website van Dance Connects, in offline publicaties, en ter illustratie in projectplannen en subsidieaanvragen van Dance Connects. Je kunt via een mail naar info@danceconnects.nl aangeven als je niet herkenbaar in beeld wilt. Ook is er tijdens het vervaardigen van beeldmateriaal de mogelijkheid om dit ter plekke aan te geven.

Wijzigingen privacybeleid

Dance Connects behoudt zicht het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Je kunt het beleid ten alle tijden inzien op www.danceconnects.nl.